22/06/2015

Commentaren

Uit een bottom-up evaluatie van mijn team (2014)

  • Herwig heeft oog voor iedereen in het team, stimuleert ieder van ons om verder te groeien, uitdagingen aan te gaan, etc. Tegelijkertijd staat zijn deur altijd open en weet je dat je bij hem terecht kan en op hem kan bouwen.
  • Herwig weet met veel betrokkenheid, met een kritische en humoristische ingesteldheid richting te geven. Hij stimuleert ons tot het stellen van persoonlijke uitdagingen, het beste in ieder naar boven te laten komen.
  • Mijn leidinggevende is sterk in het ondersteunen van medewerkers. Je kunt terecht bij hem met inhoudelijke vragen, maar ook met vragen die eerder gericht zijn op je persoonlijke ontwikkeling. Hij geeft de medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid in het opnemen van taken. Hij erkent de capaciteiten van de medewerkers en waardeert hen hiervoor.

Evaluatie opleiding coachende vaardigheden (2018)

  • De trainer bracht de inhoud op een bijzonder toegankelijke en praktijkgerichte manier. Hij had ook een zeer rustgevende invloed op mezelf, waar weinigen in slaagden de afgelopen hectische weken. Daarnaast heb ik ook het gevoel dat we als groep tijdens deze opleiding een mooie basis gelegd hebben, het groepsgevoel is er duidelijk al. En daar had de trainer naar mijn mening een niet te onderschatten rol in. Hij versterkte dit proces door de interactie in de groep te stimuleren, door de opstelling in het lokaal en door een veilige sfeer te creëren waarbij je je kwetsbaar kan/mag opstellen.
  • Onze trainer bracht ons op heel rustige manier zo veel wijze dingen bij. Elke zin bleef wel ergens hangen, heb ik de indruk.
    Ik vond het heel boeiend gebracht en mijn interesse groeide nog meer doorheen de opleiding.
  • Zijn positie ten aanzien van/met /in de groep. Humor. Duidelijkheid. Structuur.
    Bovenal sterk in wat hij aanbiedt! Inspirerend om van iemand met die bagage te mogen leren.

Mijn mindere kanten mag u zelf ontdekken 😉