22/06/2015

Wie?

wat deed ik?

Ik groeide op in de rand van Brussel tussen stad en bos en gaf in die tijd mijn ogen en oren flink de kost. De vraag een Chirogroep weer op de rails te krijgen, bracht mijn leven in een stroomversnelling. Leiding nemen leek me goed te liggen en ik haalde veel voldoening uit het opleiden van jonge leiding in allerlei vormingscursussen. 

Ook aan de KU Leuven, waar ik godsdienstwetenschappen en pastoraal werk studeerde, ging er veel tijd naar het sociale studentenleven en de coördinatie van de studentenkring.

In mijn loopbaan gingen leiding geven en sociaal engagement hand in hand. Ik werkte in middenveldorganisaties tot het jeugdhuiswerk en de armoedebestrijding geen geheimen meer voor me hadden. En maakte dan de overstap naar het beleid. Ik coördineerde 10 jaar de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Een intensieve opleiding inspirerend coachen deed me evolueren naar een functie als trainer, supervisor en coach in het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daar koppelde ik een zelfstandig bijberoep als coach aan, deels gericht op mensen die – net als ik – met kanker worden geconfronteerd.

Wie ben ik?

Volgende talenten kwamen bovendrijven:

 • leider
 • meelevend
 • samenwerkingsgericht
 • groeimotor
 • woordkunstenaar

Wat mensen me vertelden over mij:

 • een voorbeeld van een baas
 • je bracht ons team tot volle wasdom
 • steeds op jou kunnen rekenen wanneer nodig
 • oprecht betrokken
 • je hebt de gave van een team een sterke groep te maken
 • hoe je het deed weet ik niet, maar je gaf me vertrouwen, adem, zelfkennis, moed en mildheid